Generation Alfa

Circulair
vormgever

De principes

Met het opraken van ecologische hulpbronnen en een groeiende wereldbevolking dreigt er een tekort. De huidige maatschappij is ingesteld in een lineaire model van take-make-waste. Oftewel na einde levensduur van een product eindigt dit op de afvalhoop. De principes van de circulaire economie is erop geënt om het lineair model te doorbreken door producten in de omloop te houden middels herstel, hergebruik, herbestemming en recyclage. Doordat we de afvalberg hierdoor reduceren en er minder geproduceerd en ontgonnen dient te worden heeft dit ook een positief effect op de uitstoot van CO2.

“We are the first generation to feel the impact of climate change and the last generation that can do something about it.”

Circulair ontwerp

Dat het niet goed gaat met het milieu hebben we allemaal door. Dat we er iets aan moeten doen is een feit. De vraag naar ecologische hulpbronnen en diensten, gemeten in een jaar, is groter dan wat de aarde kan regenereren. De CO2 die we uitstoten zorgt voor een zorgwekkende opwarming van de aarde. Deze en toekomstige generaties gunnen we toch ook een wereld waarin we zelf opgegroeid zijn? Door zoveel mogelijk gebruik te maken van rest en hernieuwbaar materiaal, helpen wij u om een duurzaam ontwerp van uw interieur te realiseren zonder in te boeten op design.

Door te kiezen voor materialen die uit rest- of afvalstoffen bestaan, van natuurlijke oorsprong of biobased zijn, zonder toevoegingen van giftige stoffen, zorgt u voor een gezond leefklimaat. Rekening houdend met het feit dat het gebruikte materiaal op natuurlijke wijze weer door de aarde opgenomen kan worden of dat het materiaal weer geupcycled kan worden tot nieuwe grondstoffen, worden ook uw duurzame en circulaire wensen gerealiseerd.

Circulaire economie

Om dit te realiseren moeten we het systeem aanpassen. Producenten moeten met innovatieve producten komen die van rest- of afvalstoffen worden gemaakt, zonder giftige toepassingen zodat deze uiteindelijk weer gerecycled kunnen worden terug de natuur in of tot een hoogwaardige grondstof voor nieuwe producten.
De verantwoordelijkheid van de ontwerpers is om de juiste materiaalkeuze te maken en op een wijze te ontwerpen zodat het product zolang mogelijk in de loop kan blijven. Er moet al nagedacht worden over wat er met het product kan gebeuren na einde levensduur voordat het weer gerecycled wordt. Dus door op een remontabele wijze te ontwerpen kunnen producten makkelijk hersteld, hergebruikt en een herbestemming krijgen zonder een toevoeging te doen van giftige stoffen zoals schadelijke lijmen.

Generation Alfa Design hanteert bij ieder project de principes van de circulaire economie. Vooral nadenken over herstel, hergebruik, herbestemming en uit eindelijk recyclage met gezonde materialen staan hoog in onze ontwerpprincipes.
Om het interessant te houden hebben we u een beknopte weergave van de circulaire economie gegeven, geschreven op de ontwerpprincipes die we bij Generation Alfa Design hanteren na onze studie over dit onderwerp. Als u meer wilt weten over de circulaire economie klik dan hier. U wordt doorgestuurd naar een pagina van de Ellen Macarthur Foundation waar de volledige circulaire economie wordt uitgelegd.